Nieuwsberichten

Aanstaande woensdag, 30 maart 2022, vindt om 20.00 uur in onze kantine de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Vanaf 19.30 start de inloop. Wij heten al onze leden van harte welkom om bij de ALV aanwezig te zijn.

Hierbij de agenda voor deze vergadering:

1. Opening en vaststelling agenda​
2. Minuut stilte ​
3. Vaststellen notulen ALV d.d. 11 maart 2021​
4. Ingekomen stukken​
5. Inventarisatie rondvraagpunten​
6. Beknopt financieel jaarverslag​
7. Verslag kascommissie​
8. Vaststellen begroting seizoen 2021/2022​
9. Vaststellen contributiebeleid / attentiebeleid / communicatieplan
10. De toekomst van de vereniging​
11. Vaststellen nieuwe contributiebedragen​
12. Verkiezing Wim Hage​
12. Rondvraag​
13. Sluiting​

Er kan op deze avond gewoon volgens schema getraind worden.

Share