Nieuwsberichten

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 maart jongstleden is Wim Hage formeel benoemd tot bestuurslid seniorenzaken. Wim vervulde deze functie al enige tijd, dus een nieuw gezicht is hij al lang niet meer.

Met de benoeming van Wim is het bestuur helaas nog niet compleet. Er wordt al een behoorlijke tijd druk gezocht naar een nieuwe penningmeester, waarbij wij hierbij nogmaals een oproep willen doen aan geïnteresseerden om zich te melden bij interesse in deze functie. Na het vertrek van Dion de Wijk als bestuurslid jeugdzaken is ook deze functie vacant.

Share