Jeugd

Welkom op de jeugdpagina van vv Hekelingen.

De afdeling jeugd van v.v. Hekelingen (jeugdzaken@vvhekelingen.nl)

De jeugdafdeling van v.v. Hekelingen is verantwoordelijk voor het totale jeugdvoetbal. Zowel de technische zaken als de sociale aspecten komen hier samen. Zo zorgt de technische staf bijvoorbeeld voor het werven en coachen van trainers, indeling van de jeugdopleiding selectieteams, interne scouting enz. De lijncoördinatoren zijn daarnaast ook verantwoordelijk voor de indeling van de niet-selectieteams, communicatie met ouders, begeleiden leiders en bewaken van de waarden en normen van v.v. Hekelingen.

Trainers

Eén van de doelstellingen van de jeugdafdeling is het creëren van optimale omstandigheden voor het ontwikkelen van de sportieve talenten van elke jeugdspeler. Ieder op zijn eigen niveau. Daartoe is voor de selectieteams in elke leeftijdsgroep een ervaren jeugdtrainer aangesteld, die tevens het betreffende selectieteam tijdens wedstrijden begeleidt. De trainers van de overige teams worden zo goed mogelijk begeleid en van oefenstof voorzien. De trainers verzorgen via hun trainingen de voetbaltechnische opleiding en zorgen er voor dat de talenten zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Trainingen

Om de bovenstaande doelstelling te kunnen verwezenlijken, is het van het grootste belang dat alle jeugdleden zoveel mogelijk de trainingen bezoeken. De selectieteams (JO19-1, JO17-1, JO15-1, JO15-2, JO13-1, JO13-2, JO11-1, JO11-2, JO10-1, JO10-2, JO9-1, JO9-2, JO8-1) trainen 2x per week, op dinsdag- en donderdagavond. De overige teams in de regel 2x per week op maandag- en woensdagavond. Voor de keepers zijn er speciale trainingen.
Het kan voorkomen dat trainingen vanwege de weersomstandigheden niet door kunnen gaan. De beslissing of de training al dan niet door gaat, wordt genomen door de consul. Uiteindelijk hebben trainers natuurlijk altijd zelf de mogelijkheid om een training af te gelasten. Omdat trainers meestal pas kort voor de aanvang van de training op het veld zijn, kan die beslissing dus ook pas vlak voor aanvang van de training worden genomen, zodat spelers niet van tevoren geïnformeerd kunnen worden. Het kan dus zijn dat men een enkele keer voor niets komt.

Leiders

De leiders zorgen voor de begeleiding van hun team tijdens wedstrijden en regelen de organisatie rond die wedstrijden. Hun namen treft u aan bij de teamindeling op de website.

Wedstrijdsecretariaat

De wedstrijdsecretaris (wedstrijdsecretariaat@vvhekelingen.nl) zorgt voor de vaststelling van het wedstrijdprogramma. Het wedstrijdsecretariaat zorgt er voor dat elk team weet op welk tijdstip het op welke plaats moet spelen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in competitie- en bekerwedstrijden en in vriendschappelijke wedstrijden en toernooien. Competitie- en bekerwedstrijden worden door de KNVB vastgesteld en doorgegeven aan de wedstrijdsecretaris.

Voor vriendschappelijke wedstrijden en toernooien geldt een andere werkwijze. Aan het begin van het seizoen en eventueel ook na de winterstop worden zo mogelijk collectief oefenwedstrijden georganiseerd. Deelname aan toernooien wordt geregeld door de toernooicommissie of door het jeugdbestuur. Als een leider/trainer gedurende het voetbalseizoen een oefenwedstrijd wil spelen, bijvoorbeeld op een vrije wedstrijddag, dan dient hij dit zelf te organiseren, in samenspraak met de lijncoördinator. Dat wil zeggen dat hij/zij:

 • bij de wedstrijdsecretaris controleert of er een veld en kleedkamers beschikbaar zijn; zo niet, dan kan alleen een uitwedstrijd worden gespeeld
 • een tegenstander benadert en datum, tijd en plaats afspreekt
 • een scheidsrechter regelt (bij thuiswedstrijden)
 • als dit allemaal geregeld is: de wedstrijd bevestigt bij de wedstrijdsecretaris, zodat deze op de hoogte is en de wedstrijd in het programma kan opnemen.

Omdat de KNVB boetes oplegt voor het niet verschijnen van teams voor wedstrijden, mogen leiders/trainers niet op eigen initiatief wedstrijden uitstellen of verplaatsen. Dit kan alleen via de wedstrijdsecretaris.

Leeftijdsindeling jeugdteams

Jeugdvoetbal wordt gespeeld in verschillende leeftijdscategorieën, waarvoor de volgende leeftijdsgrenzen gelden:

Team Oude benaming Geboortejaar 11:11 8:8 6:6 4:4
Senioren eerstejaars senioren 2002 X
JO19 / MO19 tweedejaars A-junioren 2003 X
JO18 eerstejaars A-junioren 2004 X
JO17 tweedejaars B-junioren 2005 X
JO16 eerstejaars B-junioren 2006 X
JO15 tweedejaars C-junioren 2007 X
JO14 eerstejaars C-junioren 2008 X
JO13 tweedejaars D-pupillen 2009 X
JO12 eerstejaars D-pupillen 2010 X
JO11 / MO11 tweedejaars E-pupillen 2011 X
JO10 eerstejaars E-pupillen 2012 X
JO9 tweedejaars F-pupillen 2013 X
JO8 eerstejaars F-pupillen 2014 X
JO7 minipupillen 2015 X
Voetbalschool minipupillen 2016 en 2017

Vanaf de JO8 pupillen (en ouder) worden er uit- en thuiswedstrijden gespeeld in de KNVB-competitie.
De JO7 speelt in een regiocompetitie met andere clubs van het eiland Voorne-Putten.

De speelduur van de wedstrijden verschilt per leeftijdscategorie:

 • JO19-junioren:                2 x 45 minuten
 • JO17-junioren:                2 x 40 minuten
 • JO15-junioren:                2 x 35 minuten
 • JO13-pupillen:                2 x 30 minuten
 • JO12-pupillen:                2 x 30 minuten
 • JO11-pupillen:                2 x 30 minuten
 • JO10-pupillen:               2 x 25 minuten
 • JO9-pupillen:                 2 x 20 minuten
 • JO8-pupillen:                 2 x 20 minuten
 • JO7-pupillen:                 2 x 15 minuten