Nieuwsberichten

U heeft het vast in de media vernomen: kinderen mogen binnenkort weer gaan sporten. Maar: hier zitten wel de nodige voorwaarden aan verbonden.

Op dit moment zijn we in overleg met de gemeente om de plannen op dit vlak vorm te geven en uit te werken. Ook hebben we nog even de tijd nodig om dit organisatorisch rond te krijgen. Zodra wij concreet kunnen vertellen hoe en wanneer er weer gevoetbald kan worden, communiceren wij dit uiteraard.

Wellicht ten overvloede, maar niet minder belangrijk: tot het moment dat wij, in samenwerking met de gemeente, weer open gaan, blijft het complex dus dicht. Het is nog steeds nadrukkelijk niet de bedoeling dat kinderen op eigen gelegenheid op ons terrein gaan voetballen.

Share