Veel gestelde vragen

Je speelt momenteel bij een andere vereniging en je wilt graag naar Hekelingen, dat is natuurlijk mogelijk. Op het moment dat je wilt overschrijven naar Hekelingen dan moet je bij de vereniging waar je speelt een overschrijvingsformulier halen. Deze moet je zelf invullen maar ook de vereniging. Dit laatste is heel erg belangrijk! Als dat niet is gebeurd dan is een overschrijving niet mogelijk. Als alles ingevuld is dan kan je met een pasfoto en €12,50 naar ons secretariaat om je te laten overschrijven. De contributie gaat via een automatische incasso.

Share