Nieuwsberichten

Met ingang van dit seizoen hebben wij het innen van de contributie uit handen gegeven aan een bureau dat hierin gespecialiseerd is, en dit ook voor andere verenigingen verzorgt: NIKKI. Hieronder een korte uitleg van wat dit betekent.

Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij vanaf nu uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken. Daardoor is het vanaf nu mogelijk om de contributie in maandelijkse termijnen te voldoen. Bij de betaling van contributie in maandelijkse termijnen worden servicekosten in rekening gebracht. Wanneer u de contributie liever in één keer wenst te voldoen betaalt u deze niet.

In de mail die u binnenkort ontvangt krijgt u de keuze: u gebruikt de iDEAL-betaallink voor de betaling van de eerste termijn van de contributie, en betaalt de contributie in 8 termijnen (u ontvangt iedere maand een nieuwe mail met betaallink voor de volgende termijn). Of u gebruikt de andere iDEAL-betaallink die u in de mail aantreft, en betaalt de contributie in 1 keer. U ontvangt hierna geen nieuwe mails.

Wanneer u eind september nog geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar contributie@nikki.nl

Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportvereniging de inning van contributiegelden verzorgt.

 

Servicekosten termijnbetalingen

Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de servicekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze servicekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer u in maandelijkse termijnen betaalt.

Vergoedingen via derden

Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke)vergoeding om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt van een vergoeding dient u tevens NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. Dit resterende bedrag dient u zelf aan NIKKI te voldoen.

 

Let op!

Met het bestuur is een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

  1. Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op contributie@nikki.nl
  2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.
  3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.
  4. NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen. Natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.
Share