Nieuwsberichten

Op 29 november 2018 om 20.00 vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) van v.v. Hekelingen plaats. Hierbij de agenda.

 

AGENDA

ALV v.v. Hekelingen

29 november 2018

Aanvang: 20.00 uur

 

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Vaststellen notulen ALV d.d. 28
  4. Jaarverslag van het bestuur
  5. Financieel jaarverslag penningmeester seizoen 2017/2018
  6. Verslag kascommissie seizoen 2017/2018
  7. Vaststelling begroting seizoen 2018/2019
  8. Informatieve punten (opinie)
  9. Rondvraag
Share