Nieuwsberichten

Donderdag 6 september 2018, om 20:00 uur nodigt het bestuur alle leden uit voor een bijzondere ledenvergadering.

Enige agendapunt is de verkiezing van de nieuwe penningmeester en de nieuwe secretaris. Het bestuur draagt voor de functie van penningmeester dhr. Stefan Hokke voor. Dhr. Hokke vervult de functie nu a.i.

Het bestuur draagt voor de functie van secretaris mevr. Marion Warmerdam voor. Zij vervult deze functie nu a.i.

 

Share