Nieuwsberichten

Nu het seizoen een paar weken op weg is, komt ook de inning van de contributie er weer aan. Op 1 oktober aanstaande zal de contributie van alle leden geind worden.

Controleert u even of de betaling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden? Op 21 oktober zullen wij namelijk inventariseren van wie er nog geen contributie is binnengekomen. Wie op 21 oktober nog niet heeft betaald, is per direct niet meer speelgerechtigd!

Brengt de betaling u in problemen? Natuurlijk kunt u dan contact opnemen met het bestuur, zodat we samen kunnen kijken of we een regeling kunnen opstellen. Betaalt u zonder opgaaf van reden niet, dan blijft bovenstaande regel van kracht: niet betalen betekent niet spelen.

Share