Lidmaatschap

De contributie bedraagt momenteel per seizoen:

 

• Senioren € 190,00
• Junioren € 150,00
• Pupillen € 130,00
• Mini-pupillen € 52,00 (Voetbalschool)
• Rustende leden € 45,00
• Donateurs € 32,00

 

Indien er 3 of meer kinderen lid zijn bij vv Hekelingen dan is er voor het derde kind (jongste) of een veelvoud hiervan geen contributie verschuldigd. Ze moeten wel allen jeugdlid (junioren, pupillen en voetbalschool) zijn en woonachtig zijn op hetzelfde adres.
Het lidmaatschap gaat men voor 1 voetbalseizoen aan en de contributie wordt in 2 delen in rekening gebracht nl in de maanden augustus en januari van het desbetreffende voetbal seizoen. Als men besluit om tijdens het voetbalseizoen te stoppen met voetballen dan is dit mogelijk maar de contributie zal wel voor het gehele voetbalseizoen in rekening gebracht worden.

Share