Nieuwsberichten

In de Algemene Ledenvergadering van 30 maart jongstleden is de contributie voor het volgende seizoen vastgesteld. Omdat de bedragen zijn gestegen, is het zinvol om deze even toe te lichten.

Allereerst de bedragen voor 2022-2023:

Voetbalschool: 60 euro

JO7 t/m JO13: 160 euro

JO14 t/m JO19: 180 euro

Senioren: 220 euro

Wij zijn tot deze bedragen gekomen door een inflatiecorrectie toe te passen. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2013. De inflatie is sinds dat moment fors geweest, met name de laatste jaren. Dat betekent dat we voor hetzelfde geld minder krijgen, zoals we allemaal merken in het dagelijks leven. Was de contributie in 2013 nog genoeg om de kosten die de vereniging maakt te betalen, is dat door inflatie nu zeker niet meer het geval. Met rekenvoorbeelden is dit tijdens de ALV toegelicht, waarbij ook inzichtelijk werd gemaakt hoe wij tot de nieuwe bedragen zijn gekomen. 

Met name voor nieuwe leden, die gedurende de Corona-periode lid zijn geworden kan de stijging fors lijken. Zij hebben tenslotte alleen ervaring met een lagere contributie, vanwege de Corona-korting die wij in deze periode hanteerden. 

Tijdens de ALV is ook het nieuwe Contributiebeleid besproken en aangenomen. Hierin is vastgelegd dat vanaf nu jaarlijks een inflatiecorrectie zal worden toegepast. Zo voorkomen we dat we over een paar jaar weer ineens een forse verhoging door moeten voeren, en zal de inflatie minder invloed hebben op de financiële positie van de club. 

Share