Nieuwsberichten

Tegemoetkoming contributie sportende kinderen.

In September hebben we een gezellig gesprek gehad met mevrouw Dini Bonninga van Stichting leergeld. Aanleiding was, dat we wel regelmatig contact hebben via de mail, maar elkaar nog nooit persoonlijk hadden gezien en wij als vereniging wilden graag meer weten over de organisatie Stichting Leergeld.

 

Stichting Leergeld geeft kinderen de mogelijkheid om te sporten door de contributielast van de ouders over te nemen. Ouders krijgen op het aanvraagformulier de mogelijkheid om bij de gemeente aan te geven dat zij de Kindbijdrage (voorheen Sport en cultuurfonds) rechtstreeks naar Stichting Leergeld willen laten overmaken door de gemeente.

 

Stichting Leergeld gebruikt de Kindbijdrage eerst en vult daarna (een gedeelte) aan met een gift voor het kind. Alle, door de gemeente uitbetaalde, bedragen worden per kind geregistreerd en alleen voor dát kind gebruikt.

 

Aan het einde van elk jaar ontvangen ouders van Stichting Leergeld een financieel overzicht.

Te veel ontvangen geld wordt aan het einde van elk jaar teruggestort naar de ouders.

 

Stichting Leergeld kan deze mogelijkheid bieden door sponsorgelden die zij binnen krijgen van particulieren en bedrijfsleven.

 

Wie kunnen in aanmerking komen voor vergoeding?

 

          Kinderen van 4 – 16 jaar oud die een sport beoefenen

          Van ouders met een inkomen tot 110% van het bijstandsniveau

 

Soms zijn er omstandigheden waardoor ook anderen in aanmerking kunnen komen voor vergoeding.

 

Voor aanvragen kunt u bellen naar 0618117931

Of stuur een mail naar: leergeldvoorne-putten@hotmail.com.

 

In de kantine in de folderstandaard staan wat folders met informatie

 

 leergeld2

Share