Nieuwsberichten

Het seizoen zit er bijna op. Nog een paar weken wordt er getraind, de teams voor volgend seizoen worden ingedeeld. Nu de overschrijvingsperiode erop zit weten we wie er volgend jaar weer voor onze club gaan spelen: net als iedereen hebben ook wij daar weer zin in.

Het was een bijzonder seizoen. Met name de tweede helft is er eentje die we niet snel zullen vergeten. Van het ene op het andere moment lag de vereniging compleet stil. Geen trainingen, geen wedstrijden. Geen gezelligheid in de kantine, het hele complex ging op slot.

Als club kun je je hierop niet voorbereiden. We streven ernaar de contributies zo laag mogelijk te houden, en een groot deel van de kosten te dekken met inkomsten uit de kantine. Als een groot deel van het seizoen plotseling wegvalt, met daarin ook de toernooien, kunt u zich voorstellen dat dat een behoorlijk gat in de begroting slaat. We zijn er trots op dat we ons staande hebben weten te houden, maar makkelijk was het niet.

Ook het volgend seizoen belooft uitdagend van start te gaan. Al mogen de kantines binnenkort weer open, de voorwaarden die hieraan gesteld worden zijn zodanig dat het voor ons niet rendabel is om dit ook daadwerkelijk op korte termijn te gaan doen. Daarnaast is het nog maar de vraag of er bij aanvang van de competitie alweer publiek welkom is langs de velden.

Het nieuwe seizoen kent kortom veel onzekerheden. De enige zekerheid die wij als club hebben, is dat wij samen naar oplossingen moeten zoeken om er het beste van te maken. Dit is niet uitsluitend een taak van een bestuur, we zijn hier gezamenlijk verantwoordelijk voor. U kunt helpen door simpelweg de regels die wij moeten treffen netjes op te volgen. Door in september netjes de contributie te betalen, ook als de situatie nog niet normaal is. Alle leden gezamenlijk delen namelijk de kosten van de club, ook als er niet of niet normaal kan worden gevoetbald. En gaat de kantine uiteindelijk weer open? Koopt u er dan vooral regelmatig wat.

Ook volgend jaar houden wij onze contributie namelijk zo laag mogelijk, wat betekent dat met uitsluitend de contributie-inkomsten niet al onze kosten gedekt zijn. We hebben er echter vertrouwen in dat we, als alle leden een steentje bijdragen, zowel financieel als sportief een mooi seizoen tegemoet gaan.

Share