Nieuwsberichten

Goed nieuws voor alle senioren: ook voor hen kunnen de trainingen binnenkort weer gaan beginnen!

Net als bij de jeugd, die alweer eventjes bezig is, gelden hiervoor strenge regels. Bij de start van de trainingen voor de jeugd is het Plan van aanpak: Trainen met Corona beperkingen’ opgesteld, dat u kunt lezen door hier te klikken. De algemene regels die hierin staan vermeld, gelden ook voor de senioren. Dat betekent bijvoorbeeld dat er niet geparkeerd mag worden op ons parkeerterrein, en dat er zowel op als buiten het veld 1,5 meter afstand tot elkaar moet worden gehouden. Er dienen dus trainingsvormen plaats te vinden die aan deze eisen voldoen, er kunnen geen partijtjes worden gespeeld.

Ook voor senioren dient er een goed plan te zijn. De uitgangspunten hiervan zijn te vinden in het genoemde document. Daarnaast verwachten we van de senioren dat er ook door hen een specifiek plan van aanpak wordt opgesteld, waarin zij aangeven hoe de geldende overheidsregels door hen kunnen worden nagekomen. Hierin is een taak weggelegd voor de trainers en spelers, waarbij uiteraard bij vragen het bestuur geraadpleegd kan worden. Wij verzoeken hen hierover met elkaar in overleg te gaan, en met concrete voorstellen te komen. Deze kunnen worden ingediend via corona@vvhekelingen.nl. Een belangrijke voorwaarde is dat er tijdens ieder trainingsmoment voor senioren een Corona-verantwoordelijke moet zijn die toezicht houdt op het naleven van de regels. Deze dient door de op dat moment trainende teams zelf te worden aangesteld, en mag zelf niet deelnemen aan de trainingen. Via corona@vvhekelingen.nl kan per trainingsmoment worden aangegeven wie de verantwoordelijke zal zijn. Overleg tussen de verschillende teams die op hetzelfde moment trainen is hierbij uiteraard wenselijk.

Wij verwachten van iedereen die ons complex betreedt, dat hij of zij op de hoogte is van de geldende maatregelen en aanpassingen op ons complex, en zich hier natuurlijk altijd aan houdt. Het betreden van het complex mag alléén gebeuren door leden die op dat specifieke moment trainen of een duidelijke functie hebben als vrijwilliger. Overig publiek, lid of niet, is strafbaar als het complex toch wordt betreden, en kan hiervoor beboet worden door de politie (á 390 euro). Vinden er te veel overtredingen plaats, dan kunnen wij niet anders dan de trainingen direct weer staken. Wees dus verstandig, dan zorg je ervoor dat jij en alle andere leden kunnen blijven voetballen.

De trainingen zullen plaatsvinden vanaf 2 juni (de selectie uitgezonderd, deze hebben reeds alle voorwaarden in orde en starten eerder) volgens het onderstaande schema. Een groot deel van de trainingen voor senioren vindt plaats op de zaterdag, zodat we het reeds in werking gestelde plan voor de jeugd niet hoeven aan te passen en het logistiek haalbaar houden.

Natuurlijk snappen wij dat deze manier van voetballen heel anders is dan we allemaal gewend zijn, en dat het wellicht niet voor iedereen mogelijk is om op zaterdag te trainen. We proberen er met de beperkte ruimte en mogelijkheden die we hebben, echter het beste van te maken en in ieder geval een zo groot mogelijk deel van onze leden weer de mogelijkheid te geven om te voetballen. De bal rolt weer, al is het voorlopig nog heel voorzichtig. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat dit ook zo blijft.

Share