Nieuwsberichten

Het is al meerdere keren, en recent vrij dwingend ter sprake gekomen: het chronische tekort aan vrijwilligers binnen onze club. Daarin zijn we niet uniek, vrijwel iedere vereniging heeft er last van, maar dat betekent niet dat we er niets aan hoeven te doen. Er is namelijk te veel werk dat door te weinig mensen gedaan wordt. Het huidige bestand aan vrijwilligers is simpelweg te klein om de vereniging gezond en toekomstbestendig te laten draaien.

Dit moet veranderen. Omdat eerdere oproepen nauwelijks nieuwe vrijwilligers hebben opgeleverd, is recent de commissie ‘Groei vrijwilligers v.v. Hekelingen’ ingesteld. Deze commissie heeft als belangrijkste taak om maatregelen te inventariseren die het aantal vrijwilligers structureel kunnen laten groeien.

Onlangs is deze commissie voor het eerst samengekomen, en zijn de eerste ideeën op dit gebied besproken. Hierbij is ook de optie om ieder lid verplicht een bepaald aantal uren als vrijwilliger aan de slag te laten gaan ter sprake gekomen; iedereen is tenslotte in even grote mate verantwoordelijk voor het draaiend houden van de vereniging. Op de eerstvolgende ledenvergadering (voorjaar 2023) zullen de commissie en het bestuur hun bevindingen en definitieve plannen presenteren.

Wilt u voor die tijd al iets betekenen voor de club, en er direct voor zorgen dat de lasten wat eerlijker verdeeld worden? Neem dan even contact op met een bestuurslid, in persoon of via info@vvhekelingen.nl.

 

Share