Nieuwsberichten

Het kan niemand ontgaan zijn: er gelden op dit moment extra strenge maatregelen om het Coronavirus terug te dringen. Ook wij krijgen daarmee te maken.

Voor een compleet overzicht van wat deze regels in de praktijk betekenen, verwijzen wij u naar de site van de KNVB. Hierop staat alles helder uitgelegd.

Een aantal belangrijke zaken willen we uitlichten:

-Alle competities, voor zowel jeugd als volwassenen, zijn voorlopig (minimaal 4 weken) stilgelegd.

-Alle jeugdteams kunnen blijven trainen. Voor deze trainingen wordt binnenkort een alternatief trainingsschema opgesteld. De trainingen kunnen korter zijn en op een ander moment plaatsvinden dan u gewend bent. Bij deze trainingen mag geen publiek aanwezig zijn, en ook kunnen de kleedkamers niet gebruikt worden. Spelers hoeven onderling geen afstand te bewaren, maar wel tot de trainer. Ook geldt uiteraard dat men bij klachten, besmetting van een gezinslid of in afwachting van (de uitslag van) een Coronatest thuis blijft.

-Jeugdteams mogen op zaterdagen oefenwedstrijden spelen, maar alleen tegen teams van de eigen vereniging. Ook hierbij mag geen publiek aanwezig zijn, en ook hier gelden bovengenoemde regels omtrent thuisblijven. Deze wedstrijden kunnen alleen plaatsvinden als de trainingen goed verlopen en we zien dat iedereen zich aan de regels houdt.

-Volwassenen mogen volgens de nieuwe regels van de overheid in groepjes van 4 en op onderlinge afstand van 1,5 meter in principe sporten. Hier zijn echter veel restricties aan verbonden, die op de eerdergenoemde site van de KNVB te vinden zijn. Organisatorisch is dit bijzonder lastig, en ook het handhaven is vrijwel niet te doen. Om deze redenen zullen wij NIET toestaan dat volwassenen trainen op ons complex.

-De parkeerplaats op ons complex gaat voorlopig dicht. U kunt hier dus niet verblijven terwijl uw kind traint.

-Zoals altijd geldt dat er in deze periode voldoende Corona-verantwoordelijken op de club aanwezig moeten zijn. Is er niemand beschikbaar om specifiek toe te zien op het naleven van de regels, kan er niet worden gevoetbald.

We begrijpen dat deze maatregelen voor niemand leuk zijn. Gelukkig kan de jeugd toch wat blijven voetballen, en kan een ieder door zich steeds aan de gestelde maatregelen te houden bijdragen aan het terugdringen van het virus. Hopelijk kan er dan weer snel door iedereen gevoetbald worden.

Share