Nieuwsberichten

Beste leden,

Wat doet u met uw voordeur als u van huis vertrekt? Precies, u doet hem dicht en draait hem op slot. Laat u de deur wagenwijd openstaan dan weet u dat anderen, hoe onterecht ook, hier misbruik van zullen maken.

Op onze vereniging is dit helaas niet anders. Met dit verschil: helaas is lang niet iedereen voorzichtig met onze spullen, niet zo voorzichtig als met de eigen spullen. Een goed voorbeeld is ons ballenhok. In dit hok bevindt zich waardevol materiaal van de vereniging, en toch wordt de deur regelmatig open gelaten of niet op slot gedraaid, zoals u dat thuis vast wel doet.

Het resultaat? Dat ziet u op de foto’s. Dit is hoe wij maandagavond het ballenhok aantroffen. De deur is open blijven staan, en mensen, bezoekers of leden van de club die er niets te zoeken hadden, hebben hier misbruik van gemaakt. Dat hadden zij niet moeten doen, zoveel moge duidelijk zijn. Maar eigenlijk hadden zij ook simpelweg de kans niet moeten krijgen.

Aan een ieder die toegang heeft tot het ballenhok: sluit netjes af na gebruik. En aan een ieder die ons meer kan vertellen over wat hier precies is gebeurd, en wie verantwoordelijk is of zijn voor deze puinzooi? Neem aub even contact op met het bestuur.

Share