Nieuwsberichten

Tijdens de meest recente Algemene Ledenvergadering is een drietal bestuursleden (her)benoemd.

Marion Warmerdam (links op de foto) is voor drie jaar herbenoemd als secretaris. Martijn de Jong (midden) gaat drie jaar langer door als voorzitter. Natasja van der Weegen (rechts) treedt aan als nieuwe penningmeester.

Share