Nieuwsberichten

Op 17 november aanstaande stond onze Algemene Ledenvergadering (ALV) in de planning. Een belangrijk moment, met veel punten op de agenda waarover wij onze leden wilden spreken.

Vanwege de strengere coronaregels werd deze week duidelijk dat wij niet, zoals de bedoeling was, met alle leden samen konden komen. Daarop hebben we gezocht naar een alternatief, om tot de conclusie te komen dat dit er nu niet is. Er is op dit moment geen goede manier om met zijn allen in gesprek te gaan, en al deze belangrijke punten te behandelen op de manier die passend is.

Om deze reden heeft het bestuur besloten de vergadering uit te stellen naar een nader te bepalen moment. Wij willen onze leden het democratische recht dat hoort bij het lidmaatschap van onze vereniging niet ontnemen, en wachten om die reden op een moment waarop iedereen in staat is om de vergadering bij te kunnen wonen. We hopen natuurlijk dat dit moment niet te lang op zich laat wachten. Zodra we een nieuwe datum kunnen inplannen, maken wij dit via de website kenbaar.

Share