Nieuwsberichten

Aanvang 20:00 uur, de kantine zal geopend zijn vanaf 19:30 uur.

Let wel, dit is een besloten vergadering alléén voor leden en/of ouders / verzorgers van onze jeugdleden. Neem een geldig identificatiebewijs mee.

De agenda en in te brengen stukken volgen snel en zullen vermeld worden in een apart bericht.

Wel wil het bestuur alvast aangeven dat op dit moment de positie van Voorzitter vacant is en hiervoor dus een (eventuele) kandidaat moeten worden verkozen.

Voor de functie van bestuurslid Technische Zaken draagt het bestuur Dion de Wijk voor.

Eventuele (tegen)kandidaten dienen zich minimaal 48 uur voor aanvang van deze vergadering schriftelijk te melden bij de secretaris. Inclusief een ondertekende bereidheidsverklaring en de handtekeningen van minimaal 3 stemgerechtigde leden zoals statutair is vereist.

 

Share