Nieuwsberichten

Op woensdag 27 maart vindt in onze kantine de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. De vergadering start om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Hierbij de agenda:

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Verslag vorige vergadering
4. Ingekomen stukken
5. Inventarisatie rondvraag
6. Mededelingen bestuur
7. Financiën, verslag kascommissie
8. Herverkiezing Martijn de Jong en Marion Warmerdam
9. Verkiezing Natasja van der Weegen
10. Rondvraag
11. Sluiting

Share