Nieuwsberichten

Als vereniging zijn wij verplicht om ieder jaar een Algemene Ledenvergadering te organiseren. Dit is voor ons een belangrijk moment om verschillende onderwerpen met onze leden te bespreken en tot besluiten te komen.

Door de huidige maatregelen, is het helaas onmogelijk om een ALV in de vorm zoals we dat gewend zijn te organiseren. Samenkomen is tenslotte niet toegestaan. Om deze reden zullen wij op donderdag 11 maart 2021 een online ALV organiseren. In deze vergadering zullen alleen de meest noodzakelijke agendapunten worden afgewerkt. Alle andere onderwerpen zullen worden besproken op een moment waarop het weer mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen.

Meer informatie en de mogelijkheid om hieraan deel te nemen volgt spoedig.

Share