Nieuwsberichten

Op VRIJDAG 8 november 2019 om 20.00 vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) van v.v. Hekelingen plaats. Hierbij de agenda.
AGENDA
ALV v.v. Hekelingen
8 november 2019
Aanvang: 20.00 uur

 

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen ALV d.d. 29 november 2018
 4. Verkiezing bestuurslid Technische Zaken
 5. Jaarverslag van het bestuur
 6. Financieel jaarverslag penningmeester seizoen 2018/2019
 7. Verslag kascommissie seizoen 2018/2019
 8. Vaststelling begroting seizoen 2018/2019
 9. Informatie punten
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
Share