Nieuwsberichten

Vanavond, 11 maart 2021, vindt zoals aangekondigd onze Algemene Ledenvergadering in aangepaste vorm plaats. Omdat het niet mogelijk is om samen te komen zal de ALV digitaal plaatsvinden, waarbij alleen de meest noodzakelijke punten zullen worden besproken.

Hierbij de agenda:

-Opening voorzitter

-Notulen ALV 8-11-2019

-Financieel jaarverslag

-Kascommissie

-Vragenronde

-Afsluiting

Gezien de gevoeligheid van de informatie die tijdens de ALV verstrekt wordt, wordt u geacht om de meeting aan te vangen met uw webcam aan, zodat u geïdentificeerd kan worden. Bij twijfel kan u gevraagd worden om additionele gegevens te verstrekken, teneinde u te kunnen identificeren as lid van v.v. Hekelingen.

Hieronder vindt u de link en gegevens waarmee u de vergadering via Zoom bij kunt wonen:

https://us05web.zoom.us/j/83713801139?pwd=bDVLYWxUZHZWa1hWSEg0NzhCWkNWdz09

Meeting ID: 837 1380 1139
Passcode: Lbt9Q3

Share