Nieuwsberichten

Uitnodiging ALV 25 november

Geacht lid van v.v. Hekelingen,

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de op 25 november a.s. geplande Algemene Ledenvergadering, die tevens in het teken zal staan van het benoemen van het bestuurslid Algemene Zaken. Ton van Pelt is herkiesbaar en wordt voorgedragen door het bestuur.

Eventuele tegenkandidaten dienen zich minimaal 48 uur voor aanvang van deze vergadering schriftelijk te melden bij de secretaris. Inclusief een ondertekende bereidheidsverklaring en de handtekeningen van minimaal 3 stemgerechtigde leden zoals statutair is vereist.

Aanvang vergadering zal om 20:00 uur zijn. Vanaf 19:30 uur is de kantine voor u geopend en kunt u rustig plaatsnemen onder het genot van een gratis kopje koffie of thee. Bijgevoegd treft u de agenda en een machtigingsformulier aan.

Wij rekenen op uw komst!

NB: Dit is een besloten vergadering voor uitsluitend leden en/of ouders/verzorgers van onze jeugdleden. Neem s.v.p. een geldig identificatiebewijs mee!!!

Namens het Bestuur,

Michel smit

Secretaris v.v. Hekelingen

Bijlagen: agenda ALV & machtigingsformulier

Share