Nieuwsberichten

Het bestuur heeft een contributiebeleid opgesteld dat met ingang van het volgende seizoen (2021/2022) ingevoerd kan gaan worden, als de leden akkoord zijn. In het beleid staat vermeld wat binnen de vereniging de afspraken omtrent contributie zijn, en wanneer deze van toepassing zijn. Het document vindt u hier.

Tijdens de algemene ledenvergadering (november 2020) zal dit beleid op de agenda staan, en willen wij het definitief maken. We vragen onze leden om er voor deze tijd even naar te kijken en hun mening te geven. Reacties kunnen worden verstuurd naar info@vvhekelingen.nl.

Share