Nieuwsberichten

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 maart jongstleden heeft een stemming plaatsgevonden over een drietal beleidsstukken, te weten het contributiebeleid, het attentiebeleid en het communicatieplan. Deze  zijn alledrie aangenomen.

Door te klikken op de namen van de stukken kunt u deze zelf even inzien. Alledrie hebben zij als doel wat meer lijn en duidelijkheid aan te brengen binnen belangrijke zaken waar wij als club mee te maken krijgen.

Share