Nieuwsberichten

Beste leden,

Hierbij moet ik jullie helaas informeren, dat ik mijn functie als voorzitter per 1 augustus a.s. zal beëindigen. Ik heb het bestuur hiervan reeds eerder persoonlijk op de hoogte gesteld. Mijn nieuwe baan, en persoonlijke omstandigheden, laten zich niet langer combineren met het voorzitterschap.
De functie als bestuurslid is vrijwillig, maar niet vrijblijvend, zoals weleens vaker uitgesproken. Na 6 jaar actief te zijn geweest als bestuurslid, is ook voor mij het moment gekomen, dat ik het stokje moet overdragen aan iemand anders.
6 jaren zijn omgevlogen. Ik heb vele hoogtepunten meegemaakt, maar helaas ook mindere momenten, zoals het net niet behalen van promotie een jaar geleden, en het recente vertrek van Ad, die ik promotie persoonlijk zo had gegund. De cirkel is (bijna) rond. Guy, die bij de Jeugd tijdens de opleidingsavonden op vrijdagavond al de beste uit de klas was in mijn beginperiode als bestuurslid jeugdzaken, wordt nu namelijk trainer van ons eerste.
Bewust zeg ik bijna, omdat je nooit klaar bent als bestuurslid, en er nog veel te doen valt. v.v. Hekelingen staat er goed voor, en heeft nu de mogelijkheid gekregen (na het vertrek van SKS) om het oude wedstrijdsecretariaat weer in ere te herstellen. Tevens wordt de capaciteit vergroot door de uitbreiding van het aantal kleedkamers. Op deze wijze wordt een uitbreiding van het ledenaantal weer een mogelijkheid, mits het aantal vrijwilligers natuurlijk evenredig meegroeit!
Met pijn in het hart neem ik daarom afscheid van deze mooie vereniging, en wil ik iedereen bedanken voor de samenwerking. Alle vrijwilligers, sponsors, en natuurlijk het huidige bestuur, Ruud, Marion, Martijn en Stefan.
Graag zeg ik daarom geen vaarwel, maar tot ziens, en wil ik als laatste wens nogmaals iedereen oproepen om dit bestuur te steunen door zich aan te melden als vrijwilliger. Zij kunnen het niet alleen!
Met vriendelijke groeten,

Michel Smit

Share