Nieuwsberichten

Begin dit jaar hebben we als bestuur, in samenspraak met een aantal leden, die al voor langere tijd aan de vereniging verbonden zijn, besproken welke verbeteringen we zien voor de vereniging, en hoe we dit kunnen organiseren.

Eén van de verbeterpunten betreft de “hospitality” van het wedstrijdsecretariaat op het gebied van ontvangst, sfeer, en uitstraling.

Het bestuur heeft gekozen voor een gezamenlijke aanpak van meerdere vrijwilligers, waarbij de huidige taken verdeeld zullen worden, en er ruimte wordt geboden voor veranderingen en ontwikkelingen op het wedstrijdsecretariaat, zowel fysiek als qua bezetting. Zo is er een ruimte ingericht waar trainers elkaar kunnen ontmoeten, zijn er extra computers geplaatst voor de digitale wedstrijdformulieren, en is getracht een huiselijke sfeer te creëren.

Na diverse gesprekken tussen bestuursleden en Carolien is gebleken dat de ambities uit elkaar groeiden. Hierdoor heeft het bestuur het moeilijke besluit genomen, dat er geen basis is voor verdere samenwerking.

Carolien heeft de afgelopen jaren veel voor de vereniging gedaan, wij bedanken haar daarom voor de inzet, en loyaliteit de afgelopen jaren, en wensen haar het allerbeste toe.

– Het Bestuur

Share