Nieuwsberichten

Zaterdagavond zijn de vrijwilligers in het zonnetje gezet. Allen die hierbij waren zullen dit beamen: het was echt een supergezellige avond. De muziek, verzorgd door Ron, de heerlijke bbq van Ivo en zijn team en de tomeloze inzet van de vrijwilligerscommisie maakten het een mooie avond!

Langs deze weg willen we ook jullie, vrijwilligers die hierbij helaas niet aanwezig konden zijn, bedanken voor jullie inzet.

Share