Nieuwsberichten

 

Beste leden en ouders/verzorgers van leden,

v.v.Hekelingen is op zoek naar mensen die ons EHBO-team zouden willen versterken.

Vanuit de vereniging kunnen leden en/of ouders/verzorgers van leden nu een gratis EHBO-cursus volgen. De cursus is gecertificeerd en zal ongeveer 10 avonden duren. Startdatum is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Minimum aantal deelnemers is 12 personen. Voorafgaand aan de cursus zal er eerst een VOG aangevraagd worden.

Heeft u interesse? neem dan contact met ons op via : ehbo@vvhekelingen.nl
Wij hopen u graag te verwelkomen in ons EHBO-team.

Met vriendelijke groet,

EHBO-team v.v.Hekelingen

Aanvullende informatie

EHBO is een onmisbaar onderdeel van een veilig sportklimaat. Om deze redenen biedt het bestuur aan om via de vereniging een EHBO-certificaat te halen. De lessen worden door een gecertificeerde partij gegeven en het bijhorend certificaat is een volwaardig EHBO-certificaat.De kosten van de cursus worden door de vereniging vergoed, hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

A Decursus is uitsluitend voor leden of ouders/verzorgers van leden van v.v.Hekelingen.

B Deelnemer is bereid minimaal 6 halve speeldagen per seizoen (3 voor en 3 na de winterstop) op het complex aanwezig te zijn en een EHBO-dienst in te vullen. Een halve speeldag is van 8:30 – 12:30 en van 13:00 – 17:00. De dagen zijn zelf in te delen. Tussen 17 december en 1 februari is er geen voetbal.[1] Opgeven geschiedt per mail via ehbo@vvhekelingen.nl

Indien u het opgegeven aantal halve dagen niet kunt vervullen, bent u zelf verplicht voor vervanging te zorgen.

C Indien de kosten voor deelname vergoed worden door uw zorgverzekeraar verzoeken we u deze ten gunste van de vereniging te laten komen.

D Deelnemen= afmaken. Indien u wenst deel te nemen bent u verplicht de cursus af te maken. Indien er onverhoopt omstandigheden zijn die dit onmogelijk maken treedt u hierop tijdig in overleg met de EHBO-coördinator.

Het maximaal aantal deelnemer aan de cursus is 12. Indien het aantal aanmeldingen deze overschrijdt kan de vereniging besluiten de cursus tweemaal aan te bieden, of uw deelname niet te honoreren.

[1] Deze data gelden voorseizoen 2017/2018. Aan het begin van elke seizoen wordt de winterstop bepaald door de KNVB.

 

Share